Untuk tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama melalui rapat kerja yang dilaksanakan 31 Mei 2019, maka PKPT IPNU IPPNU STKIP NU Tegal merumuskan Program Kerja Masa Khidmat 2019-2020 sebagaimana termuat dalam bentuk Kalender Program Kerja.

Kalender Program Kerja